Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

14:54
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaannairda annairda
ManInTheMiddle
14:53
3976 e656 500
Reposted fromtfu tfu viasofias sofias
ManInTheMiddle
14:53
6843 7708 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viarandomuser randomuser
ManInTheMiddle
14:52
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viapareidolie pareidolie
ManInTheMiddle
14:52
0077 fad8
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viadirtyliar dirtyliar
ManInTheMiddle
14:51
6731 84ad
Reposted fromzciach zciach viaumieralam umieralam
ManInTheMiddle
14:49
Dzis doznałem szczytu tęsknoty, zaparzyłem dwie herbaty gdy bylem rano sam w pustym mieszkaniu, czekalem aż zdarzy się cud, herbata wystygła, a ja nadal wbijałem w nią pełen tęsknoty wzrok
— Piotr Tokarz
Reposted fromswojszlak swojszlak viadirtyliar dirtyliar
14:48
ManInTheMiddle
14:48
0680 7e1f
Reposted fromzciach zciach viajethra jethra
ManInTheMiddle
14:48
5880 8534
Reposted fromszatatan szatatan viaumieralam umieralam
ManInTheMiddle
14:48
1590 647b
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viajethra jethra
ManInTheMiddle
14:48
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viajethra jethra
13:58
6344 e51e
Reposted fromdeviate deviate viamaciekp maciekp
ManInTheMiddle
13:57
7379 0619
Reposted fromjouet jouet viamaciekp maciekp
ManInTheMiddle
13:57
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viaqlaumax qlaumax
ManInTheMiddle
13:57
Reposted frommefir mefir viaaisolro aisolro
ManInTheMiddle
13:56
5338 03e4
Halfa Romeo
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viamaciekp maciekp
ManInTheMiddle
13:56
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaparadiso paradiso
ManInTheMiddle
13:56
6672 9b84
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaqlaumax qlaumax
ManInTheMiddle
13:56
6810 b262 500
Reposted fromhepi hepi viaqlaumax qlaumax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl