Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2018

ManInTheMiddle
20:05
1044 737b 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaaperture aperture
20:03
ManInTheMiddle
20:02
2774 63f1 500
Kradzione z telegrama.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
ManInTheMiddle
20:02
Reposted fromtowo85 towo85 viairmelin irmelin
ManInTheMiddle
20:01
2945 c0e4 500
Reposted fromowca owca vialaj laj
ManInTheMiddle
20:01
1041 0a29 500
Reposted frompiehus piehus vialaj laj
ManInTheMiddle
20:00
5142 8dfa 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vialaj laj
ManInTheMiddle
19:59
3347 5650
Reposted fromarancione arancione vialaj laj
ManInTheMiddle
19:59
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany.
Reposted fromniewychowana niewychowana vialaj laj
ManInTheMiddle
19:54
9452 6636 500
Reposted fromsober sober vialaj laj

September 17 2018

ManInTheMiddle
16:18
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
ManInTheMiddle
16:17
5449 6b89 500
Reposted fromwishnia wishnia viairmelin irmelin
ManInTheMiddle
16:16
8096 47e2
Reposted fromkaraibski karaibski viairmelin irmelin
ManInTheMiddle
16:15
4218 f9e7
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
ManInTheMiddle
16:13
2052 dc8e 500
Reposted frompiehus piehus vialaj laj
ManInTheMiddle
16:05
Jednak jebać to

-Wczoraj

September 16 2018

ManInTheMiddle
16:06
Zrób to

-Dzisiaj
ManInTheMiddle
16:05
Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus
ManInTheMiddle
16:05
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaPolina Polina
16:05
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaPolina Polina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl