Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

ManInTheMiddle
21:29

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
ManInTheMiddle
21:27
ManInTheMiddle
21:26
6539 4367
może tu kiedyś wrócę jak tylko będzie lepiej
Reposted fromgupiryj gupiryj vialooziker looziker
ManInTheMiddle
21:25
8775 5e68 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaober ober
ManInTheMiddle
21:25
A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
ManInTheMiddle
21:24
8496 2191 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viadeepbluex deepbluex
ManInTheMiddle
21:23
8474 bc25
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainerte inerte
ManInTheMiddle
21:22
4553 4baf 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom via8agienny 8agienny
ManInTheMiddle
21:20
9773 ec5c 500
Reposted fromnutt nutt viaguerriera guerriera
ManInTheMiddle
21:20
4470 dfd8
ManInTheMiddle
21:19
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
ManInTheMiddle
21:18
6501 d94f
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viainerte inerte
ManInTheMiddle
21:17
9352 ff3b 500
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viainerte inerte
ManInTheMiddle
21:17
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viainerte inerte
ManInTheMiddle
21:16
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainerte inerte
ManInTheMiddle
21:16
ManInTheMiddle
21:15
2408 f2c2 500
sad reactions only
Reposted fromsheismysin sheismysin viaokretowazupa okretowazupa
ManInTheMiddle
21:13

Samotność zaczyna się wtedy, kiedy tak wiele rzeczy chciałbyś powiedzieć, a nie masz komu.

Reposted fromxalchemic xalchemic viapoziomki poziomki
ManInTheMiddle
21:11
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viaForestMan ForestMan
ManInTheMiddle
21:11
8281 d891
tomshardware
Reposted fromoelsen oelsen viaTamahl Tamahl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl